Home Sida Dia Mundial de la Sida

Dia Mundial de la Sida

Image

Image

L’associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós organitza cada any la Trobada Interreligiosa pel dia Mundial de la Sida. Amb aquesta activitat recull el llegat religiós i cívic de les trobades que va organitzar l’extingida Fundació Dimensió Sida del 1996 al 1999.

La trobada esdevé un espai per el diàleg, la reflexió i la pregària entorn de la problemàtica de la sida, espai que es veu enriquit per les ponències d’experts sobre el tema i les aportacions de les diverses tradicions religioses, espirituals i creences que prenen part en la celebració de pregària interreligiosa. Totes elles tenen la oportunitat de donar testimoni conjunt de solidaritat amb els qui pateixen i de fer palès el seu compromís amb l’eradicació d’aquesta pandèmia mundial.

Tot respectant escrupolosament la identitat de cada tradició, espiritualitat o creença, en la pregària interreligiosa es fan aportacions en forma de textos sagrats, reflexions, músiques, pregàries o símbols.

A l’acte hi són convidades les autoritats religioses i civils, persones que pertanyen a organitzacions que tenen relació amb la malaltia de la sida, malalts de la sida i els seus familiars o amics, i les distintes confessions religioses, espiritualitats, creences o conviccions presents a Catalunya. Un dels punts àlgids de la celebració és la contemplació silenciosa d’una part del tapís del Projecte dels Noms teixit en memòria dels qui han mort a causa de la sida arreu del món.

Conjuntament amb els responsables de l’AUDIR i algunes organitzacions vinculades a l’àmbit de la sida, l’acte és dissenyat per una comissió integrada per membres de diferents tradicions religioses, o bé per memebres de la tradició religiosa en la seu de la qual té lloc aquesta celebració.

Si desitgeu obtenir els llibrets de les pregàries, els podeu trobar aquí:

V Trobada de Pregària Interreligiosa sobre la Sida 

23 de novembre de 2000
VI Trobada de Pregària Interreligiosa sobre la Sida 29 de novembre de 2001
VII Trobada de Pregària Interreligiosa sobre la Sida 28 de novembre de 2002
VIII Trobada de Pregària Interreligiosa sobre la Sida 27 de novembre de 2003
IX Trobada de Pregària Interreligiosa sobre la Sida 25 de novembre de 2004
X Trobada de Pregària Interreligiosa sobre la Sida 24 de novembre de 2005
XI Trobada de Pregària Interreligiosa sobre la Sida 23 de novembre de 2006
XII Trobada Interreligiosa pel Dia Mundial de la Sida 29 de novembre de 2007
XIII Trobada Interreligiosa pel Dia Mundial de la Sida 27 de novembre de 2008
XIV Trobada Interreligiosa pel Dia Mundial de la Sida 26 de novembre de 2009
XV Trobada Interreligiosa pel Dia Mundial de la Sida 25 de novembre de 2010
XVI Trobada Interreligiosa pel Dia Mundial de la Sida 26 de novembre de 2011
XVII Trobada Interreligiosa pel Dia Mundial de la Sida 29 de novembre de 2012

Leave a Reply