CURS ONLINE: CONEIXEMENTS BÀSICS PER A LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA EN L’ÀMBIT SOCIAL

Dimecres 3 i 10 de febrer de 2021, de 19 h a 20:30 h

  1. Introducció a les principals creences de Catalunya. Marc legal i sociològic

Rosa Martínez, 3/2/2021

  • La necessitat de la cogestió de la diversitat religiosa

Francesc Torradeflot, 10/2/2021

Curs en línia.

Docents: Rosa Martínez i Francesc Torradeflot.

Preu: 20€ tot el curs.

Matrícula: La inscripció al curs es farà a través del formulari d’ inscripció. Un cop feta la inscripció, cal fer l’ingrés del preu del curs al compte IBAN ES39 2100 0644 5402 0022 3566 (cal indicar nom, cognoms i curs o sessió). La matrícula només es considerarà efectiva després d’haver fet el pagament i haver enviat el comprovant de l’ingrés a jm.bobadilla@audir.org

Organitza: