Audir participa en un debat a Perpinyà sobre com fer front a l’integrisme religiós a les presons catalanes

El dissabte, 22 de febrer, a les 16 h, tindrà lloc a Perpinyà la conferència / debat «Faire Face à l’integrisme Religieux dans les Prisons en Catalogne» (Fer front a l’integrisme religiós a les presons de Catalunya) en què hi participarà el director d’Audir, Francesc Torradeflot.

El debat també comptarà amb la participació de Julio Zino Torrazza, Cap de la Unitat de nous projectes i programes de contingut transversal de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

L’acte l’organitza Méditerranée Plurielle.