AUDIR ha estat declarada Entitat d’Utilitat Publica.

L’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós, AUDIR ha estat declarada Entitat d’Utilitat Publica.

Aquesta declaració oficialitza i reconeix  el valor social de la nostra tasca, al temps que l’hi atorga un segell de qualitat als nostres serveis.

Segons l’aplicació de la llei vigent, a la que ens acollim a partir de la data de la resolució, suposa també la possibilitat d’acollir-se a una sèrie de beneficis fiscals, tant per l’AUDIR com per als seus associats, col·laboradors i espònsors, cal recordar que les aportacions a associacions considerades d’utilitat pública fetes per persones físiques podrien arribar la següent deducció : 75% per als 150€ primers euros del conjunt de donatius fets a entitats i en un 30% per a la resta de la base de deducció i les fetes per persones jurídiques podran deduir-se un 35% de la quota íntegra de la donació de l’Impost sobre Societats.
Ens fa especial il·lusió comunicar aquesta declaració, a tots i totes els qui des de fa temps col·laboreu i confieu en AUDIR.

Leave a Reply