Home Associació Colomenca Sta. Coloma de Gramanet

Associació Colomenca Sta. Coloma de Gramanet

L’Associació Colomenca per al Diàleg Interreligiós té com a objectiu principal la promoció del diàleg interreligiós, i com a objectius específics:

 • Informar i organitzar activitats entre les diferents comunitats presents a Santa Coloma.
 • Impulsar el respecte mutu i la col·laboració entre persones de diferents comunitats.
 • Organitzar activitats formatives per afavorir el coneixement i la comprensió de la diversitat religiosa.
 • Elaborar i publicar materials informatius i pedagògics sobre el fet i la diversitat religiosa.

Ha treballat en :

 • L’aprofundiment de la definició del concepte “Religió.
 • El coneixement de la realitat sobre quines religions coexisteixen a Santa Coloma, per copsar el nivell de convivència entre elles i amb la resta de institucions i ciutadans.
 • Treballar en la publicació del Mapa Religiós de Santa Coloma de Gramenet, per tenir dades precises de cada comunitat religiosa.
 • El coneixement d’alguns referents, com el registre d’Entitats Religioses, el seu funcionament, les seves pràctiques, calendaris, etc.
 • Acollir, orientar i acompanyar persones i comunitats nouvingudes

Els valors dels que parteixen són:

 • Ser propers, acollidors i solidaris amb totes les persona i comunitats religioses.
 • Treballar per la llibertat de culte i de religió dins del marc contextual i legal que ens és propi.
 • Valorar la convivència que s’enriqueix i estimula amb la diversitat.

Així doncs, l’entitat cerca afavorir un major coneixement de la diversitat religiosa i l’intercanvi entre creences i conviccions, així com facilitar l’adaptació del conjunt de la població, d’antics i nous veïns a una realitat que és nova per a tothom, tant per als que arriben com per als que acullen. Si la voluntat de l’associació és el diàleg també  s’ha plantejat la necessitat de promoure la participació ciutadana de les diferents comunitats, estar present en els organismes de participació de la ciutat i en les coordinadores de segon nivell com la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.

 • Actualment, el grup està en procés de reestructuració.

Seu: Pge Victòria, 14 baixos 08923 – Sta Coloma de Gramanet

Tel. 647 087 845 – 93 422 42 16