Home Grup de diàleg de Nou Barris- Zona Nord

Grup de diàleg de Nou Barris- Zona Nord

Origen

  • Es constitueix el 26 d’octubre de 2016.

Coordinadors del grup

  • Sergio Arévalo i Maria Torredeflot

Tradicions i conviccions presents al grup

  • Cristianisme catòlic i islam.

 Objectius

  • Ampliar el grup / Conèixer les diferents comunitats que formen el grup i els membres participants / Generar vincles de confiança/ Fomentar l’autonomia del grup/ Identificar rols.
  • Com a grup de diàleg interreligiós format per diverses tradicions: conèixer el concepte de diàleg interreligiós / Conèixer les diferents tradicions presents al grup.
  • En relació al territori: Compartir la realitat de la zona.

 Metodologia

  • Reunions fetes de manera rotatòria a les diferents seus.
  • Durant les trobades, es visita el centre de culte per fomentar el coneixement de la comunitat amfitriona.
  • Es fan manera rotatòria, presentacions amb més profunditat de cadascuna de les tradicions presents al grup, resolent dubtes de les altres comunitats i eliminant estigmes i perjudicis.
  • S’envia prèviament un ordre del dia preparat per l’equip coordinador i d’acord amb les demandes del grup, i s’ha pres acta de cada reunió que s’envia a tot el grup abans de la següent, per tal que la llegeixin i hi facin les esmenes que calgui.
CatalanEnglishSpanish