Home Zona Nord: Torre Baró i Ciutat Meridiana

Zona Nord: Torre Baró i Ciutat Meridiana

1.1 Origen

 • Es constitueix el 26 d’octubre de 2016.
 • Prèviament, i fins aquest moment, es féu un treball de camp exhaustiu contactant i visitant el màxim nombre possible de comunitats religioses presents als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona.
 • No totes les comunitats han respost a la crida feta en el treball de camp.

1.2 Coordinadora del grup

 • Núria Ballús

1.3 Tradicions i conviccions presents al grup

 • Membres que tenen una participació activa i regular:
 • Església Evangèlica de Ciutat Meridiana; Associació Islàmica de Ciutat Meridiana; Germanetes de l’Assumpció de Ciutat Meridiana; Agrupació Parroquial Sant Bernardeta, Sant Marc i Sant Lluc de Torre Baró; Església Evangèlica Cambiando tu destino de Torre Baró/ Parròquia de Sant Bernat de Ciutat Meridiana/Comunitat Missioneres de la Immaculada Concepció de Ciutat Meridiana/ Iglesia Cristo Revelación de Dios de Torre Baró/ Càritas i comunitats cristianes de Nou Barris.
 • En termes percentuals, el 50% de la participació al grup representa la tradició cristiana, el 25% l’evangèlica, i el 12,5% la islàmica.
 • Han assistit a les trobades la tècnica del Pla Comunitari i la tècnica de Zona Nord, ambdues de l’Ajuntament de Barcelona.

 1.4 Objectius

 • Com a grup: Ampliar el grup / Conèixer les diferents comunitats que formen el grup i els membres participants / Generar vincles de confiança/ Fomentar l’autonomia del grup/ Identificar rols.
 • Com a grup de diàleg interreligiós format per diverses tradicions: conèixer el concepte de diàleg interreligiós / Conèixer les diferents tradicions presents al grup.
 • En relació al territori: Compartir la realitat de la zona.

1.5 Metodologia

 • Reunions fetes de manera rotatòria a les diferents seus.
 • Durant les trobades, es visita el centre de culte per fomentar el coneixement de la comunitat amfitriona.
 • S’han fet de manera rotatòria, presentacions amb més profunditat de cadascuna de les tradicions presents al grup, resolent dubtes de les altres comunitats i eliminant estigmes i perjudicis.
 • S’ha intentat que a cada reunió algú porti un text i es comenti entre tothom.
 • S’ha enviat prèviament un ordre del dia preparat per l’equip coordinador i d’acord amb les demandes del grup, i s’ha pres acta de cada reunió que s’envia a tot el grup abans de la següent, per tal que la llegeixin i hi facin les esmenes que calgui.

 

CatalanEnglishSpanish