Projecte AUDIR JOVE

El projecte AUDIR JOVE és un projecte innovador que té com a principal objectiu l’apoderament i l’educació en valors de joves de diferents tradicions religioses i conviccions no religioses de Catalunya. Mitjançant una metodologia pionera, aquest projecte vol dotar els joves d’una sèrie d’eines que els permetin valorar-se a si mateixos i les seves capacitats, així com la diversitat cultural, religiosa i conviccional que existeix en el seu barri o en la seva ciutat.

El projecte es va iniciar l’any 2016, amb el nom de Constructors de Ponts, i va constar de dues fases principals: una primera fase formativa i de coneixença, i una segona fase de disseny i posada en marxa de petits projectes de desenvolupament comunitari.

En la fase formativa es va treballar en gran grup sobre tres factors fonamentals: diversitat religiosa i diàleg interreligiós, estereotips, prejudicis i discriminació i disseny i posada en marxa de projectes socials. Es van realitzar un total de 3 sessions formatives amb el suport d’entitats de la societat civil i administracions.

En la fase de disseny de projectes, nucli principal d’AUDIR Jove, els joves es van dividir en petits grups i es van dissenyar  i posar en marxa projectes ideats per ells mateixos que tenien un impacte positiu en l’entorn. 

L’any 2017 es va donar continuïtat als tres microprojectes creats l’any 2016 i, a més, es va crear un nou microprojecte. També es va seguir amb les jornades de formació i de visita a centres de culte amb una periodicitat mensual. L’any 2018 i el 2019 es va continuar en la línia dels anys precedents.

D’aquesta manera, AUDIR Jove ha cercat ser un projecte que afavorís la formació i l’apoderament dels joves i que treballés el diàleg interconviccional a través de l’acció conjunta. Així mateix, s’espera que a través del projecte, els i les joves actuïn com a caixa de ressonància en les seves comunitats i el seu barri o ciutat, esdevenint un model de diàleg, convivència i treball conjunt.

Objectius inicials del projecte són els següents:

Objectiu 1: Crear situacions de cooperació i diàleg entre joves de diferents tradicions religioses i entorns socials, prevenint i afavorint la transformació de possibles actituds discriminatòries i hostils.

Objectiu 2: Dotar els i les joves d’eines i habilitats que poden afavorir una futura inclusió social i laboral: capacitat d’organització i gestió, presa de decisions, lideratge, treball en equip, empatia, esperit crític i diàleg.

Objectiu 3: Afavorir, mitjançant diversos medis, que els veïns i les comunitats religioses siguin beneficiaris de les experiències dels participants del projecte.

Els destinataris del projecte són joves d’entre 18 i 35 anys de diferents comunitats religioses i de conviccions no religioses, de Barcelona i rodalies.  La diversitat de participants és la clau principal d’AUDIR Jove. Es vol arribar a joves de diverses tradicions religioses i espirituals, però també a joves procedents de diversos entorns socials, donant especial rellevància a aquells que podien patir situacions de risc social o de risc de tancament en les mateixes comunitats.

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

   

 

 

 

Leave a Reply