Home Grup de diàleg interreligiós de La Marina

Grup de diàleg interreligiós de La Marina

3.1 Origen

 • El grup es constitueix el 15 de desembre del 2016.
 • Prèviament, es feu un treball de camp exhaustiu contactant i visitant el màxim nombre possible de comunitats religioses presents al barri.
 • Les visites – entrevistes a les 6 comunitats del barri- es van fer l’any 2016 i es guarden les fitxes amb les dades de cadascuna.

3.2 Coordinadors del Grup:

· Quim Cervera i Emilio Egea.

3.3 Tradicions i conviccions presents al grup

 • Les comunitats que han participat activament i regular al grup són:Oratori musulmà Dar Al-Quran – Comunitat Baháí – Saló del Regle dels Testimonis de Jehovà – Les Parròquies Catòliques de Mare de Déu de Port i Sant Bartomeu.
 • Darrerament s’hi ha incorporat : l’ Església Cristiana: «Jesucristo, Manantiales de vida eterna».
 • Es manté relació amb : El Movimiento Misionero Mundial, L’ Església Evangèlica de Filadèlfia., L’ Església Cristiana Evangèlica xinesa.
 • La majoria de comunitats religioses participen del grup de diàleg interreligiós.
 • Han deixat de venir els Testimonis de Jehovà.
 • Està pendent incorporar la Parròquia de Sant Cristòfol, i l’ Església Evangèlica Centro Cristiano Kairós.

3.4 Objectius principals

 • Com a grup: Ampliar-lo – Conèixer les diferents comunitats que formen el grup i els membres participants – Generar vincles de confiança – Fomentar l’autonomia del grup i identificar els rols.
 • Com a grup de diàleg interreligiós format per diverses tradicions: Conèixer el concepte de diàleg interreligiós – Conèixer les diferents tradicions presents al grup.
 • En relació al territori: Compartir la realitat de la zona – Promoure activitats conjuntes i, si fos possible, que estiguin relacionades amb la vida social del barri.

3.5 Metodologia

 • Recerca de les comunitats existents a la zona.
 • Presa de dades de contacte de persones i comunitats..
 • Difusió d’una carta de presentació d’AUDIR i del seu projecte, amb una petició de reunió.
 • Contactes amb persones o entitats que podien aportar informació o fer de pont amb altres comunitats, i s’ha assistit a celebracions de comunitats.
 • Realització d’una reunió amb la comunitat per explicar més àmpliament el projecte i prendre dades de la comunitat. Visites als centre de culte.
 • Superada aquesta fase, el grup es va constituir en una primera reunió.

3.7 Activitats

 • Les accions realitzades: Escriure una nota sobre l’existència del grup a la revista del barri – Anar a la ràdio del barri a explicar què és i què realitza el grup de diàleg –
 • Accions en projecte: S’han anat proposant activitats, tant des de la coordinació del grup com des de les mateixes comunitats que han compartit les celebracions i activitats diverses, com per exemple.
 • Un treball a les escoles del barri per conèixer la seva diversitat religiosa i la del país – Visitar-se mútuament entre comunitats -Realitzar una exposició sobre les diverses tradicions religioses i conviccions – Participar           d’alguna festa o fira d’entitats del barri, presentant-se com a grup de diàleg interreligiós i proposant, per part de cada comunitat, algun taller o activitat – Connectar amb les entitats que tinguin un pes específic al barri –       Proposar muntar un estan sobre diversitat religiosa, aprofitant una fira o una festa del barri – Connectar amb entitats que tinguin un pes específic al barri.
 • S’està madurant la manera de vincular-se com entitats religioses i com a grup de diàleg interreligiós a les Taules de Participació del barri.
CatalanEnglishSpanish