El Vivarium Gerisena és un grup format l’any 1999 per una vintena de persones provinents de diferents sensibilitats espirituals, i formades amb diverses disciplines. La dinàmica de les trobades és mensual i s’estructura en una doble dimensió: el silenci, previ a la paraula i l’estudi, després del silenci. El mestratge de l’Esperit del Vivarium sorgeix d’en Raimon Pànikkar.
La història del grup està marcada per tres etapes interconectades:
- 1ª etapa : els primers anys han estar dirigits per la Paraula (no podem conèixer les altres tradicions religioses si no aprofundim en llurs textos fundacionals).
- 2ª etapa : el grup es va obrir al món i estigué adreçat més cap a l'Acció  mitjançant unes  trobades anuals de diàleg interreligiós i intercultural celebrades a Garriguella (Alt Empordà)
-3ª etapa : el Silenci  ha pres el relleu a l´Acció, coincidint amb el nou emplaçament del grup  a Cadaqués ; s´ha obert un espai a la capella fonda de l´església de Sta.Maria, on tothom  pot trobar en un indret sagrat un moment per a la meditació, la contemplació o la pregària.  Organitzem pel propi grup, i aprofitant algun cap de setmana que realitzem la sessió mensual, un recès  de meditació per afavorir millor el sorgiment de la Paraula des del Silenci.

Projectes i/o activitats de caire social

Un camí encetat en l´etapa de l´Acció , i lligat directament amb l´esperit del grup basat en la  Paraula ,  fou obrir les portes a totes aquelles propostes que enriqueixen el diàleg interreligiós i ntercultural . Així, em conectat amb joves editorials  per presentar-les en acte públic, com el cas de Fragmenta, la qual, amb esperit independent i rigorós en el marc de la cultura catalana, vol divulgar el coneixement literari de la dimensió espiritual com a font de saviesa a la recerca del sentit de la vida. Alguns membres del grup formen part del Secretariat del Bisbat pel diàleg interreligiós  i realitzen intervencions endiferentes vies d´actuació relacionades amb la nova situació social del país:-  parròquies  que demanen participar en conferències i/o taules rodones pel diàleg-  ajuntaments  que demanen actuació d´intermediaris i/o mediadors en conflictes local -  comunitats  religioses que demanen ser conegudes i reconegudes amb esperit fratern.

Activitats de tipus espiritual

Hem organitzat al llarg del temps durant un cap de setmana  activitats adreçades principalment als membres del grup (però obertes a d´altres persones interessades) per descobrir els diferents camins que permeten desenvolupar la dimensió religiosa i espiritual : meditació vipassana , pràctica Xi Kong , pregària sufí (en preparació) , etc.

Projectes i/o activitats de tipus formatiu

La trobada mensual es divideix en dos blocs : al matí i a la tarda. La sessió de la tarda ha estat esmentada ampliament en el punt 1 en relació a la presentació del grup. La sessió del matí  s´aprofita, entre d´altres, per treballar realment des de l´àmbit formatiu en l´autèntic esperit del diàleg (dialogal) que ens proposa Raimon Pànikkar. Anem desenvolupant la pedagogia i la metodologia que permeti en els diferents marcs d´actuació (caire social, tipus espiritual, àmbit formatiu) poder oferir, en cada context dels projectes abans esmentats, un tarannà que afavoreixi la trobada intrarreligiosa i interreligiosa. Aquest àmbit coincideix amb la recent proposta d´enXavier Melloni , adreçada a la Xarxa, de treballar en aquesta direcció.

Seu: c/ Dr. Callís, 15

Rectoria de Cadaqués. Girona

http://www.arsmeditandi.org  972530106

Jaume Angelats:  eugeni@colon.net

Xavier Serra: xserranarciso@gmail.com 

Joan Cabero:  jcabero@xtec.net

Translate »