Col·lecció Materials per al Diàleg Interreligiós

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligós d’acord amb l’editorial Trotta va dirigir la col·lecció anomenada “Materials per al diàleg interreligiós”/”Materiales para el diálogo interreligioso”.

Volums publicats:

·         Francesc Torradeflot (ed.), Diàleg entre religions. Textos fonamentals

·         Alamah Muhammad Iqbal, La reconstrucció del pensament religiós a l’islam

·         Hans Küng (ed.), Reivindicació d’una ètica mundial

 

Share

Materials per al Diàleg Interreligiós

Discussion

Leave A Reply

Translate »