Va iniciar la seva activitat el 2006, amb la finalitat de promoure els vaors espirituals presents i arrelats en les tradicions religioses i servir de nexe d'unió, germanór, diàleg, enteniment i treball comú entre els creients de les religions i creences presents en l'àmbit tarragoní.

En l'actualitat el Fòrum Interreligiós de Tarragona està format per budistes, catòlics, jueus, bahà'ís, hindús o ortodoxos. 

Seu: c/Via Augusta, 91, 3r 2ª43003  Tarragona 977244108 - 606448334

Patrick Borne:  patrickborne@terra.es

Translate »