El Centre Ecumènic de Catalunya, amb estatuts aprovats l'any 1984, té el seus orígens en els primers assaigs de relacions de reflexió i pregària entre cristians iniciats l'any 1954. Compta amb uns 500 afiliats: anglicans, catòlics romans, protestants i ortodoxos de diverses denominacions. Promou la Setmana de pregària per la unitat cristiana i, al llarg de l'any, trobades intercomarcals i interconfessionals. Publica trimestralment la circular Oikumene. La seva secretaria és oberta els dimecres, de les 7 a les 9 del vespre.

Projectes i/o activitats del Centre Ecumènic

1.  El Retrobament Ecumènic que té lloc cada any la darrera setmana del mes de febrer destinat, en especial, als promotors del moviment ecumènic a casa nostra. Hi participa gent de totes les confessions cristianes de ciutat i de comarques. S’hi busca l’aprofundiment de les relacions mútues, la formació i l’elaboració de propostes de diàleg i col·laboració.

2.  La Trobada Intercomarcal, amb, si fa no fa, les mateixes caracaterístiques del Retrobament Ecumènic, però cada any a una comarca diferent.

3.  El compromís amb les activitats de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i, en especial, de la Xarxa d’associacions interconfessionals i interreligioses.

4.  La promoció de la Setmana universal de pregària per la unitat dels cristians que té lloc el mes de gener, l’acte de cloenda màximament participat a ciutat cada any a una església diferent de les diferents confessions.

5.   La participació a les pregàries d’ACAT (Acció dels Cristians per l’abolició de la tortura), del Dia Internacional de la Dona, de la comunitat de Sant’Egidio i altres.

Projectes i/o activitats de tipus formatiu:

La informació i orientació que proporciona la nostra circular OIKUMENE, de periodicitat trimestral, a partir de l’any 2008, el Centre Ecumènic aprofundirà el tema Diàleg i Diàlegs.

La participació a les sessions acadèmiques que promou la Delegació d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l’Arquebisbat Catòlica de Barcelona.

Seu: Riera de Sant Miquel, 1 bis, àtic  08006 - Barcelona  Tel- 93 217 41 74

jbcasals26@gmail.com

msalas14@xtec.cat

Translate »