El grup "Amitié Inter–Religieuse du Roussillon", Amistat interreligiosa del Rosselló", amb estatuts aprovats a França l'any 2007, té com a objecte:

Fer conèixer a Perpinyà i a tot el departament  (Pirineu Oriental) les diferentes tradicions religioses.

Afavorir el diàleg interreligiós entre tots els ciutadans.

Tenir intercanvis amb Catalunya Sud.

Prendre part en xarxes interfrontereres i internacionals d' estructures similars.

El grup "A.I.R." no és un grup ecumènic; el seu objectiu principal és treballar per a la cohesió social. Per això és necessari conèixer-se millor cadascù amb voluntat de respectar-se.

El grup està format per representants de:

    -- l'Assemblea de Déu de Perpinyà

    -- l'Associació Budista Karma Teksum Tcheu Ling de Perpinyà

    -- l'Associació del col·lectiu dels musulmans del Pirineu Oriental

    -- el Centre Cristià del Rosselló

    -- la Comunitat Israelita de Perpinyà

    -- la Diòcesi Catòlica de Perpinyà

    -- l'Església Adventista de Perpinyà

    -- l'Església Baptista de Perpinyà

    -- l'Església Reformada de França de Perpinyà i del Pirineu Oriental

    -- la Missió evangèlica Zingara de França

Seu: Couvent des Minimes

Rue François Rabelais, 66000 Perpignan

Bruno Gaudelet: pasteur.perpignan@orange.fr

Helios Miquel: hmiquel@club-internet.fr

Translate »