En aquest espai trobareu publicacions d’interès relacionades amb el Diàleg Interreligiós.

Publicacions d’interès relacionades amb el Diàleg Interreligiós

BASSET, Jean-Claude, El diálogo interreligioso, prefaci de Claude Geffré, traducció de Miguel Montes, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001. La primera part conté una història del diàleg interreligiós des dels seus antecedents l’any 1893. La segona enumera les condicions necessàries per dur a terme el diàleg interreligiós i n’elabora una tipologia.


 

Diàleg entre religions. Textos fonamentals, edició a cura de Francesc Torradeflot, amb la col·laboració d’Albert Moliner i Francesc Rovira, Trotta i Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, Madrid i Barcelona, 2002. Un itinerari guiat pels textos fo­namentals sobre el diàleg interreligiós emesos per les Nacions Unides, la UNESCO, el Parlament de les Religions del Món, la Conferència Mundial de les Religions per la Pau, el Temple de la Comprensió i la Iniciativa de les Religions Unides.


 

Heisig, James W., Diálogos a una pulgada del suelo. Recuperar las creencias en una época interreligiosa, traducció de Raquel Bouso, Herder, Barcelona, 2005. L’autor creu que el diàleg interreligiós no és una simple conversa sobre religió, sinó un acte religiós en si mateix, i alerta contra la trampa de comparar la bona teoria d’una religió amb la mala pràctica d’una altra.


 

KESHAVJEE, Shafique, El rei, el savi i el bufó. El gran torneig de les religions, traducció deToni Comín, Destino, Barcelona, 1998. Explicació novel·lada i amena de les principals tradicions reli­gioses.


 

KüNG, Hans, El cristianismo y las grandes religiones. Hacia el diálogo con el islam, el hinduismo y el budismo, traducció de J. M. Bravo i R. Godoy, Libros Europa, Madrid, 1987. Parteix del conegut plantejament de Küng: no hi haurà pau en el món sense pau religiosa, la qual només és possible des d’un conei­xement mutu entre les religions. Inclou una introducció a l’is­lam, l’hinduisme i el buddhisme. Subratlla els vincles existents entre les religions i la necessitat d’establir un diàleg entre elles.


 

MARTÍ, Fèlix, Les relacions interconfessionals, dins Cristianis­me, Església i societat al segle 1er. Actes del congrés, El Ciervo 96, Barcelona, 2000, p. 143-157. Una aproximació a la nova situació histórica de les religions, que implica la fi de l’ocupació —per part de cada religió— d’espais territorials en règim de monopoli, i que comporta un pluralisme religiós viscut cada cop més en clau positiva.


 

MELLONI, Xavier, El diàleg interreligiós com a experiència espi­ritual, Ars Brevis, Anuari 2001 (juny 2002), p.143-154. Una breu reflexió sobre el diàleg interreligiós des d’una perspectiva espiritual, on s’investiguen les condicions de possibilitat i també els obstacles anímics per acollir l’altre. L’autor hi carac­teritza la paraula compartida en aquest diàleg com una parau­la desarmada, desposseïda, descentrada, silent i creadora.


 

MELLONI, Xavier, L’u en la multiplicitat. Aproximació a la diversitat i unitat de les religions, Mediterrània, Barcelona, 2003. La primera part del llibre es pot llegir com una feno­menologia comparada de les grans religions, a través de grans eixos temàtics: la paraula, la comunitat, els mediadors, l’espai i el temps, i els ritus i tècniques espirituals. La segona part mostra com la diversitat religiosa convergeix en unes constants, en un itinerari espiritual comú.


 

MORETA, Ignasi, El diàleg interreligiós després del IV Parlament de les Religions del Món, Revista de Catalunya, nova etapa, núm. 223 (desembre 2006), p. 9-22. Un recull de les experièn­cies de diàleg interreligiós prèvies i posteriors a la celebració a Barcelona del IV Parlament de les Religions. Inclou un intent de sistematització dels diferents tipus de diàlegs religiosos.


 

PANIKKAR, Raimon, El diàleg indispensable: Pau entre religions, traducció d’Ignasi Boada, pròlegs de Fèlix Martí i de Pierre-François de Béthune, Edicions 62, Barcelona, 2003. «La trobada de les religions és una necessitat vital. Per això el diàleg de les religions ha d’ésser obert, interior, lingüístic, polític, mític, religiós, integral, continu.» Aquesta frase, segmentada en nou sutres, constitueix l’índex del Llibre.


 

TORRALBA, Francesc i Jamyang WANGMO, Cartas sobre Dios y Buda, Milenio, Lleida, 2002. Un laic cristià de Barcelona, estudiós de Kierkegaard i de Nietzsche, i una monja buddhista de tradició tibetana nascuda a Salamanca i que viu a Katmandú des de 1972, dialoguen a través d’Internet durant l’any 2001. Parlen de la mort, l’amor, la felicitat, el dolor, la sexualitat, la llibertat, la pau, la meditació, la pregària, els conceptes de Déu i de Buddha, etc.

Share

Altres publicacions

Discussion

Leave A Reply

Translate »
200-125 exam 200-125 exam 200-125 dumps 200-125 dumps 200-125 ccna 200-125 ccna 200-125 ccna pdf 200-125 ccna pdf High Success Rate CompTIA 220-801 Information Peace On Store , Latest Upload Microsoft 70-463 Percent Accurate For Each Candidate , Free Cisco 400-201 Exam On Our Store , 100% Pass Guaranteed or Full Refund Microsoft 70-270 Pdf Download For Sale , Most Popular Cisco 300-070 Confidential Secure Is The Best Material , New Updated Microsoft 070-483 Braindump On Store , We Have Isaca CRISC Exam Collection Sale , Discount CompTIA LX0-103 Objective Dumps Latest Version PDF&VCE , Latest Release Salesforce ADM-201 Brain Dumps With 100% Pass Rate , 100% Pass Guaranteed or Full Refund RedHat EX200 Pdf With Low Price , Provide Discount Cisco 640-692 Dumps Popular Online Shop , Best Quality Microsoft 70-178 Percent Accurate On Sale , High Pass Rate Microsoft 70-332 Dumps Download Online Sale , 100% Real Oracle 1Z0-051 Questions Practice On Store , Free Download Real Microsoft 70-466 Cerfication Dumps Covers All Key Points , Offer Cisco 600-199 Real Exam Questions Answers Are Based On The Real Exam , Most Reliable RedHat EX300 It Exam Preparation Materials On Sale , To Pass Your Exam Microsoft 070-487 Braindump Pdf Is Your Best Choice , The Most Recommended Cisco 640-916 Comprehend For Sale , Most Important Microsoft 98-364 Questions Answers UP To 50% Off , Easily To Pass Cisco 810-403 Percent Success Pass Online Sale , Valid and updated Cisco 350-050 Test Notes 100% Pass With A High Score , We Provide Cisco 300-115 Percent Success Rate With Accurate Answers , Prepare for the Cisco 700-501 New Document With Accurate Answers , Best Quality Cisco 300-206 Hot Certification Test Covers All Key Points , Offer Cisco 640-911 The New Edition For Sale , Provide Latest Microsoft 70-346 Book Online , 100% Pass Guaranteed or Full Refund Cisco 352-001 Questions And Answers Is The Best Material , Provide New Lpi 102-400 Dumps Questions Pdf For Sale , Up To Date Polycom 1K0-001 High Pass Rate With 100% Pass Rate , Most Popular Microsoft 70-461 It Certifications Is What You Need To Take , Find Best Magento M70-101 Security Privacy Online Sale , Helpful Cloudera CCA-500 Pass Exam With High Quality , Latest Updated IBM C2010-657 Certifications Online Store , Help To Pass Cisco 642-999 The Most Recommended Is Your Best Choice , To Pass Your Exam Cisco 300-085 Questions Answers Are Based On The Real Exam , Real Microsoft MB2-708 Objective Exam With 100% Pass Rate , Find Best Isaca CISA Pass Dumps On Our Store , Latest Release Cisco 210-065 Comprehend Is Updated Daily , The Most Effective VMware VCP550 Pdf Download On Sale , Welcome To Buy Microsoft MB2-713 The Most Recommended With New Discount , Buy Best Cisco 400-101 Percent Success Pass Will Be More Popular , The Best Cisco 300-101 Questions Practice Is The Best Material , Latest Updated Oracle 1Z0-808 Popular Symantec For Each Candidate , Latest Updated CompTIA 220-801 Questions Answers Is What You Need To Take , 50% OFF Microsoft 70-488 Reliable Professional With 100% Pass Rate , Provide Latest Lpi 101-400 Practice Test For Download , Most Popular Microsoft 70-532 Pdf Certification With Low Price , Discount Cisco 350-080 Try To Download With High Quality , Provide Latest Microsoft MB2-708 Reliable Professional On Our Store , High Pass Rate CompTIA 220-901 Latest Version For All Candidates From All Over The World , 50% Discount Cisco 200-125 Answers Practice Online , Buy Discount Isaca CRISC Help You Pass UP To 50% Off , Buy Latest Oracle 1Z0-804 Everything For Certification Are The Best Materials , Sale Cisco 350-018 Percent Success Pass Is Your Best Choice , Best Quality Cisco 350-030 Confidential Secure Online , 50% Discount Microsoft MB5-705 Practice Exam Sample Online Store , Valid and updated Microsoft 070-410 Dumps Resources With Accurate Answers , Helpful Avaya 3002 Information Peace Online Store , Easily To Pass CompTIA LX0-103 Pass The Test On Our Store ,